Generelle brukerbetingelser

Generelle vilkår og betingelser tar sikte på å definere vilkårene for bruk for hver enkelt bruker. Les mer om våre generelle vilkår og betingelser på denne siden.

Rich text

Generelle brukerbetingelser

I/ INNLEDNING

Alle de som besøker denne nettsiden skal ha gjort seg kjent med brukerbetingelsene som hele tiden er tilgjengelige på adressen https://www.point-s.no/  Når man aksepterer disse betingelsene, aksepterer man alle brukerbetingelsene som en udelelig enhet. Brukerne kan ikke velge å bare akseptere en del av betingelsene eller vise seg skeptiske. Alle brukere som ikke aksepterer brukerbetingelsene må straks avslutte sitt søk på siden https://www.point-s.no

 

II/ BESKRIVELSE AV SIDEN

Nettsiden https://www.point-s.no/ har som mål å presentere POINT S og særlig å gjøre det mulig for de besøkende å:
Bli kjent med verdiene til nettverket POINT S,
Bli kjent med produktene og tjenestene som POINT S tilbyr og også de forskjellige butikkene,
Å finne nærmeste butikk og/eller den butikken som tilbyr produktene og tjenestene som interesserer den besøkende.
Å tillate de besøkende å melde seg på nyhetsbrevet og forskjellige konkurranser som POINT S foreslår.
Ikke noe produkt og/eller tjeneste, levert av POINT S blir solgt gjennom nettsiden https://www.point-s.no/ men kun i de forskjellige butikkene.

 

III/ ENDRINGER – WEBSIDENS UTVIKLING

Brukerbetingelsene kan når som helst bli endret av POINT S, særlig ved tekniske fremskritt og lovendringer eller ved utviklingen av nye tjenester eller funksjoner.
Brukeren er forpliktet til å regelmessig sjekke brukerbetingelsene og å avslutte sitt søk hvis han/hun ikke er enig.

 

IV/ OPPHAVSRETT OG INTELEKTUELL EIENDOM

Denne websiden og dens innhold er den intelektuelle eiendommen til  POINT S og dens filialer og er underlagt norsk og internasjonal rett om opphavsrett og intelektuell og industrielll eiendom.  
All slags kopiering og reproduksjon, hele eller delvise utdrag fra siden er forbudt og vil  bli straffet av loven som et plagiat All reproduksjon, fremstilling, endring, publisering, overføring, omforming, hel eller delvis av websidens innhold er strengt forbudt uansett hvilken form eller materialet som blir brukt.

 

V/ PERSONLIGE OPPLYSNINGER 

Se siden Personvern & Cookies

 

VI/ KLAGER

I tilfelle tvist eller reklamasjon fra brukeren eller POINT S angående bruken av siden, og/ eller uenighet om betydning eller utøving av brukerbetingelsene, vil partene prøve å løse striden seg i mellom. Men hvis uenigheten består vil rettsaken mellom partene bli dømt av utøvende domstol.

FINN DITT FAGDEKK / POINT S VERKSTED
Nærmest deg