EU-Dekkmerkingen: litt veiledning og litt villedning

EU's dekkmerking som ble innført i 2012 gir viktig informasjon om sikkerheten og de miljømessige aspektene til et dekk. EUs nye dekkmerking ligner på energimerkingen på kjøkkenutstyr, noe som gjør det enkelt å sammenligne dekk med tanke på våtgrep, drivstoffeffektivitet og støy. Denne merkeordningen omfatter både sommer- og vinterdekk, men piggdekk er foreløpig unntatt. For VINTERDEKK er det vanskelig å benytte dekkmerkingen som kvalitetsveileder, da vinteregenskapene ikke er hensyntatt.

Merkingen tar for seg tre viktige egenskaper for sommerdekk:

Rich text

DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

Et mål på dekkets rullemotstand, noe som har en innvirkning på kjøretøyets drivstoffeffektivitet. Rangert fra A (høyeste rangering) til G (laveste rangering).

Forskjellen mellom en A-rangering og en G-rangering kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %. For å overføre dette til reelle termer; det å velge et A-rangert dekk i stedet for et G-rangert kan spare deg mer enn 6 liter drivstoff for hver 1000 kilometer.

Med en gjennomsnittlig bensinpris på 25 kroner per liter, utgjør det totalt kostnadsbesparelser på mer enn 5000 kroner i løpet av dekkenes levetid.

VÅTGREP

Et mål på dekkets bremseegenskaper på våte veier. Våtgrep rangeres fra A (høyeste rangering) til F (laveste rangering). I en nødsituasjon kan et par meter utgjøre hele forskjellen. For en personbil der bremsene brukes for fullt fra 80 km/t, vil et sett med A-rangerte dekk bremse opptil 18 meter kortere enn et sett med F-rangerte dekk.

STØY

Et mål på den utvendige støyen som genereres av dekket, i desibel. De svarte lydbølgene indikerer dekkets støyklasse, fra 1 (stille) til 3 (høyt). Desibelnivåer måles på en logaritmisk skala. Dette betyr at en økning på bare noen få desibel representerer en stor forskjell i støynivå. En forskjell på 3 dB utgjør faktisk en dobling av mengden utvendig støy som dekket produserer.

 

For nærmere informasjon, gjør en avtale med en av våre eksperter eller besøk ditt nærmeste Point S verksted !