Dekkslitasje: hvordan oppdage slitasje?

Dekkene dine er det eneste elementet som er i kontakt med bakken når du kjører. De gir deg veisikkerhet med sitt veigrep og hindrer at bremsedistansen blir for lang. Det er derfor viktig å regelmessig sjekke deres tilstand. Men mange sjåfører stiller seg det samme spørsmålet: «hvordan sjekke slitasjen på mine dekk?». For å svare på dette spørsmålet, har vi skrevet ned noen råd for å hjelpe deg å se hvilken tilstand dekkene dine er i og om slitasjen er akseptabel eller ikke. 

Rich text

HVORDAN SJEKKE DEKKENES SLITASJE? 

Point S-dekkene og alle andre dekk har en slitasjeindikator. Denne indikatoren blir synlig når slitebanen er slitt ned til 1,6mm eller en bredde på 2/32. Når du kan se denne indikatoren, er det på tide å skifte dekkene. 
En annen måte å sjekke slitebanens slitasje, er å bruke et kronestykke. Finn en sone hvor rillene er dypere enn de andre og sett inn krona. Hvis kronas gyldne kant ikke er synlig for øyet, har testen lykkes og dekkene er fremdeles i god stand. Men hvis kanten er synlig, er det på tide å skifte dekkene. 
Uansett hvilken teknikk du foretrekker, råder vi deg til å inspisere dekkene minst en gang i måneden. 

 

SLITASJEÅRSAKER

Dekkslitasje kommer vanligvis av to hovedårsaker.

  • Den første årsaken er «naturlig» slitasje, som kommer av alle kilometerne som bilen har kjørt. Det finnes ikke noe gjennomsnitt-tall for alt kommer ann på dine kjørevaner. 
  • Den andre slitasjeårsaken kan komme av en feil på annen del av bilen som virker inn på dekkene

 

Derfor er det viktig at du regelmessig sjekker dekkenes slitasjeindikator. 

 

INNVENDIG DEKKSLITASJE

Hvis du oppdager en indre dekkslitasje, kan problemet komme av: 

  • Dekkinnstillingen
  • Fjæringsproblemer

 

UTVENDIG DEKKSLITASJE

Det finnes flere typer utvendig dekkslitasje, hver av dem har sin egen årsak. 
 

  • Fortidlig slitasje på ytterpunktene: kan komme av at dekket ikke er nok oppblåst
  • Slitasje i midten av rullebåndet: kan komme av at dekket er for oppblåst, kan komme av at dekket er blitt skadet under for stor fart
  • Slitasje på dekkskulderen: kan komme av en dårlig dekkjustering
  • Ujevn slitasje: kan komme fra en mangelfull parallellisme, kan komme fra andre deler som krever justering (demper, styring ...)

 

I sammendrag bidrar du jevnlig til å kontrollere slitasje på dekkene dine, slik at sikkerheten din blir trygg på veien. Hvis du er usikker på om du har noen av de oppgitte problemene, anbefaler vi deg å besøke Point S-senteret så snart som mulig.

 

For nærmere informasjon, gjør en avtale med en av våre eksperter eller besøk ditt nærmeste Point S verksted !