Dimensjoner Og Koder

Hastighetskoder og lufttrykkstabell

Rich text

HASTIGHETSKODER OG LUFTTRYKKSTABELL

Finn ut hva de ulike hastighetskodene betyr, og hva de ulike lufttrykkskalaer betyr i forhold til hverandre.

 

Rich text

Lufttrykkstabell, ulike måleenheter

Nedenfor finner du en tabell som viser lufttrykk uttrykt i de ulike formater: